بررسی بیماری تهوع و دل بهم خوردگى(استفراغ) و درمان گیاهی آن

بهترین راه براى اینكه در موقع حركت وسایل نقلیه دچار تهوع نشویم، خوردن غذاهاى خواب آور، مثل كاهو است، و اگر افیون كاهو را كه از شیره ی ساق كاهوهاى وحشى بدست می آید داشته و كمى بخوریم اثرش مطلوب تر است. پزشكان قدیم ایران هم، خوردن كاهو را بهترین دارو براى جلو گیرى از عوارض تغییر آب و هواى اقلیمى مى دانستند.

علاوه بر این وضع ذخیره ویتامین " ب " در بدن مسافر، در دل بهم خوردگى، هنگام سفر اثر دارد. به همین جهت عكس العمل بدن در برابر این عارضه در اشخاص، متفاوت است. عده‌اى همین كه وارد كشتى یا هواپیما یا اتومبیل و امثال آنها مى شوند حالت چرت در خود حس كرده و كم كم بخواب میروند وعده اى برعكس به هیجان آمده دچار سرگیجه و استفراغ مى شوند. موضوع ارتباط به مقدار ویتامین " ب " در بدن دارد. یعنى آنكه به خواب مى رود از این ویتامین زیاد دارد و خوابش عمیق است و آنكه به هیجان آمده و مبتلا به دل بهم خوردگى مى شود از این ویتامین كسر دارد.

بنابراین دسته اول و دوم مى توانند خرما، كشمش، سیب پیاز خام و سایر میوه‌ها و سبزیهاى آرامبخش را میل نمایند و دسته دوم حتما باید غذاهائى كه داراى ویتامین " ب " مى باشد مثل جگر، سبوس برنج، مركبات و گوشت و ماهى زیاد میل نمایند و بدینوسیله بیمارى خود را تسكین دهند.

 خوردن آب لیمو به محض ورود به وسائل نقلیه براى این بیماران نهایت لزوم را دارد و همچنین خوردن قهوه و چاى، مسكن خوبى براى آنها ست. دسته دوم مى توانند مقدارى كاهو میل كنند تا آنها هم مثل دسته اول بخواب روند و احساس ناراحتى نكنند.

آب لیمو دل به هم خوردگى را معالجه مى كند. پرتقال ضد استفراغ است و از دل بهم خوردگى و استفراغ جلو گیرى مى كند.

نعناع سبز در رفع دل بهم خوردگی هاى تشنجى مفید است.

همچنین زنجبیل با تاثیر مستقیمی که بر دستگاه گوارش می گذارد جلوی تهوع و استفراغ را می گیرد. که اثر شگف انگیز آن با وجود مشخص نشدن علت اصلی ان چشم گیر و قابل توجه است و به  خانم های بارداری که شدیدا از حالت تهوع رنج می برند پیشنهاد می شود .