حکیمباشی سایت طب سنتی ایرانی

مقاله برگزیده: طب سنتی و بیماری دیابت یا دیانیطس

طب سنتی و دیابت

اولین کسی که در تاریخ طب سنتی این بیماری را شناسایی کرده اوری تائوس یونانی در قرن اول میلادی بوده. او نام این بیماری را دیانیطس گذاشته است. به نظر می رسد کلمه دیابت امروزی از کلمه دیانیطس گرفته شده باشد. ولی از وی مطلبی در رابطه با درمان یا پیشگیری چیزی در دست نیست یا ما نتوانستیم پیدا کنیم.

دانشمندان طب سنتی ایران در رابطه با درمان یا پیشگیری مطالبی بسیار مفصل در کتب و نوشتارهای خود آورده اند. از جمله رازی، ابن سینا، جرجانی، حکیم مومن و دیگران.

همه این دانشمندان بموجب حفظ امانتداری اظهار می دارند که اوری تائوس یونانی بیماری را شناسایی و نامگذاری کرده. مرکز تحقیقات بر آن است آنچه گذشتگان بعنوان یادگار و میراث فرهنگی از خودشان باقی گذاشته اند را به رسم حفظ امانت بدون دخل و تصرف یا کم و زیادی به اطلاع علاقه مندان برساند.

هر چه در این مقاله می آید ذکر مجدد گفتار گذشتگان است و بیشتر جنبه تاریخی و میراث فرهنگی دارد. این روش درمانی دانشمندان ایرانی در رابطه با بیماری دیانیطس در قاره اروپا تا اوایل قرن نوزدهم میلادی و در ایران تا سال ۱۳۲۴ متداول بوده است. پس از کشف انسولین در اروپا و ممنوع شدن طب سنتی در ایران منسوخ گردیده.

در حال حاضر این روش درمانی و تطبیق آن با روش درمانی به طریقه جدید در زیر زمینهای تنگ و تاریک محل کار اطبا سنتی برای علاقه مندان به طب سنتی به صورت مشاوره ای انجام می گیرد و طرفداران زیادی دارد. این بیماری در قبل از کشف انسولین توسط پزشکان به روش درمان قدما پیشگیری و معالجه می شد و از بازگشت آن جلوگیری به عمل می آمد.

تعداد مبتلایان به بیماری دیانیطس قبل از کشف انسولین به نسبت جمعیت خیلی کمتر از مبتلایان به بیماری دیابت امروزی بوده است. طی آمار رسمی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد جمعیت ایران به دیابت مبتلا هستند. در درجه اول استان یزد و بعد استان قزوین در صدر آمار دیابت قرار دارند. با توجه به عده ای که دیابتی هستند و اصولاً در آمار نیستند این تعداد به ۱۸ تا ۲۰ % جمعیت ایران می رسد. اگر این بیماری به همین شکل به رشد خود ادامه دهد تا ۳۰ یا ۴۰ سال دیگر طبق پیش بینی ها حدود ۳۰ % می رسد.

diabetes and alternative medicine